Автоматичен режим EQ1

 

 

 

Технически характеристики:
- Номинално напрежение: 690V; 50/60Hz
- Номинален ток : 100-630А
- Степен на защита: IP21
- Устойчивост на импулсно напрежение: ≥6 000V

 

Монтаж: вертикално на равна повърхност посредством болтове

 

Предимства:
- Избор на устройството с интегриран и изнесен контролер
- Възможност за задаване на времето за превключване между двата източника - минимум 3s
- Възможност за автоматично превключване към основен токов източник след възстановяване на параметрите
- Висока надеждност,сигурност и дълъг експлоатационен живот


Функции:
- Да осигури непрекъснато подаване на електрическа енергия и автоматично превключване
между два токови източника при възникване на авария или отклонение от зададените
параметри
- Следене на състоянието на параметрите на веригата:
        наличие на три фази
        граници на фазово напрежение
        претоварване по ток
        късо съединение на изхода
- Превключване на резервно захранване при липса на захранваща фаза
- Разединяване на електрически вериги и управление на мощни консуматори
- Главен прекъсвач в битови или промишлени разпределителни уредби снабдени с генератор или с втори източник на захранване


Предназначение:

-  Административни и обществени сгради-болници, военни обекти,командни зали
- Промишленост-призводства изискващи непрекъснатост на процеса
- Генератори

 

Стандарти: 
EN 60947-1  
EN 60947-2    
EN 60947-6-1

 

 Още снимки