Неизолирани гилзи GT

 

 

 

 

Технически характеристики:
Модел: GTL

- Материал:медна и алуминиева сплав без галванично покритие
- За проводници със сечения от 16-240мм2

Модел: GTY
- Материал:медна сплав с галванично калаено покритие
- За проводници със сечения от 4-240мм2


Монтаж: посредством механично пресоване с помощта на кербоващи клещи

 

Предимства:

- Осигурява надеждна връзка дори при наличие на вибрации
- Предпазва от електрохимична корозия 
- Дълъг живот
- Високо качество


Функции:

- За свързване на медни и алуминиеви проводници

Приложения:
- Електроразпределителни мрежи ниско напрежение

Стандарт:  EN 61238-1