Мултиметър EM31

 

 

 

 

 

Технически характеристики: 
- DC напрежение: 240 м / 2400м / 24/240/600 V 
- AC напрежение: 240 м / 2400м / 24/240/600 V 
- DC ток: 240μ / 2400μ / 24м / 240метра / 10A 
- AC ток: 240μ / 2400μ / 24м / 240метра / 10A 
- Съпротивление: 240/2400 / 24K / 240K / 2400K / 24MΩ 
- Капацитет на кондензатори: 25η до 252μF 
- Честота: 50/500/5000 / 50k / 0,5 MHz 
- Веригопроверител: да 
- Проверка на диоди: да 
- Тегло: 137 грама (с батерията) 
- Батерия: 2x1.5 V

 

Предимства:
       - Висока надеждност на измерваните величини
    - Дълъг експлоатационен живот
    - Удобен за работа LCD дисплей
    - Ергономичен дизайн

Функции:
    -За измервания на различни токови и темпeратурни характеристики
    -Проверка на диоди

Приложения:
    -Електротехниката
    -Електроника
    -Индустрия