Волтметър/Амперметър

 

 

 

 

Технически характеристики EKDP 15 A/V

 - Захранващо напрежение: 100-240V, 50Hz
- За измерване на:
    постояннотокови (AD,DV) величини
    променливотокови (AA,VA) величини.
- Входен сигнал:
    при работа като волтметър : 2 - 700V (обхвата се настройва отвътре)
    при работа като амперметър: 5 - 2000А ( обхвата се настройва отвътре)
Забележка: При обхват на тока над 5А следва да се използва токов измервателен транформатор

 - Консумация :< 5VА
- Устойчивост на импулсно напрежение: 4000V, 50Hz (1 min)
- Работна температура: -5 - + 50°С
- Влажност: 35 - 85%RH
- Точност: 0.5% от пълната скала
- Дисплей: LCD

 

Начин на монтаж:
- DIN шина


Стандарт:
EN 61010-1