FTP
FTP

 

 

 

 

Технически данни:

• Температура на околната среда: -30°С до +50°С

• Температура на полагане: мин. 0°С

• Вълново съпротивление (импеданс): 100 Ω ± 15 Ω

• Съпротивление на усукана двойка ≤ 192 Ω / km

• Дебаланс на съпротивлението на усукана двойка: ≤ 3 %

• Изолационно съпротивление: ≥ 150 МΩ x km

• Работен капацитет: ≤ 55,8 nF/km

• Диаметър на кабела: 6 mm

• Тегло на CCA : 18 kg/km

• Тегло на кабела: 31 kg/km

 

Конструкция:

• Плътни CCA жила – 24 AWG; 0,51 mm съгл. IEC 60228

• Изолация: PE компаунд

• Кабелен сноп: четири усукани двойки

• Полиестерно фолио

• Дренажно калайдисано CCA -жило

• Екран: ламинирано Al фолио

• Външна обвивка: PVC компаунд или LSOH компаунд

• Цвят на външна обвивка: при PVC - сив

 

Приложение:

Кабел, усукан по двойки, с екран от ламинирано фолио, з а пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване, със спектър на използваната честота до 100 MHz за кат. 5 и до 125 MHz за кат. 5е. Кабел FTP се използва при изграждане на компютърни системи за обработка на данни, измервателни и контролиращи системи, за предаване на високочестотни аналогови сигнали в автоматични и промишлени телевизионни мрежи. С висока устойчивост на електромагнитни влияния.

 

Стандарти:

LAN cable acc. to ISO/IEC-11801/1995, IEC-1156/1995

ANSI/TIA/EIA - 568-A-5 Solid CCA -wires - 24 AWG; 0,51 mm, acc. to IEC 60228