ШВПС-В
ШВПС-В

 

 

 

 

Технически данни:

• Разновидност на проводника: H05VVH2-F – плосък вариант

• Температура на околната среда: -30°С до +50°С

• Макс. допустима работна температура: +70°C

• Номинално напрежение: U0 /U: 300/300 V

• Изпитвателно напрежение: 2000 V

 

Конструкция:

• Гъвкави Cu жила, кл. 5 съгл. DIN VDE 0295, IEC 60228

• Изолация/ Външна обвивка: PVC компаунд

• Цвят на външната обвивка: бял

 

Приложение:

Проводник с паралелно положени или усукани в сноп изолирани жила, предназначен за свързване на електрически битови уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори, уреди и апарати.

 

Стандарти:

Flexible cable acc. to HD 21.5 S3, DIN VDE 0281 part 5

Flexible Cu-wires, cl. 5 acc. to DIN VDE 0295, IEC 60228

Colour coding: acc. to DIN VDE 0293-308