NYY
NYY

 

 

 

 

Технически данни:

 • Силов кабел съгл. DIN VDE 0276 част 603
 • Експлоатация при температура на околна среда

при фиксирана инсталация: -30°C до +50°C

 • Температура на полагане: мин. -5°C
 • Максимална работна температура: +70°C
 • Максимална температура в режим на късо съединение: +160°C

(при продължителност на късото съединение до 5 сек.)

 • Номинално напрежение Uo/U- 0.6/1 kV
 • Изпитвателно напрежение: AC-4 kV/50 Hz

 

Конструкция:

 • Твърди или усукани Cu жила кл. 1 / кл. 2 съгл. DIN VDE 0295
 • Изолация: PVC
 • Вътрешна обвивка: запълващо съединение
 • Външна обвивка: PVC

 

Обозначение на формата на жилата:

 • re - кръгло плътно
 • rm – кръгло многожилно
 • sm – сектор многожилен
 • se – сектор плътен проводник

 

Предназначение: Захранващи кабели за изграждане на подземни разпределителни мрежи и инсталации за промишлени и обществени проекти, при които не се очакват механични повреди. Подходящ за пренос и разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение u0 / u 0,6 / 1 kV.

 

Стандарти:

DIN VDE 0293-308 - Colour coded acc

DIN VDE 0276 част 603 или HD 186

DIN VDE 0295 - Wire class acc