Пакетен прекъсвач LW26-4I

 

 

 

 

Технически характеристики:
- Захранващо напрежение: 230/400V, 50Hz
- Брой нива: 7
- Брой позиции: 8
- Изолационно напрежение: 690V
- Устойчивост на импулсно напрежение: 6000V
- Механична износоустойчивост: 3х105 комутационни цикъла
- Работна температура: -10°С - +50°С
- Влажност: 35-85%RH
- Комутираща възможност: 20А 
- Пластмаса: устойчива на UV лъчи
- Захващане на кабелите: винтова връзка
- Момент на затягане на болта: 1.33Nm
- Максимално сечение на захранващите проводници: 2.5mm2

 

Начин на монтаж:
- директно към командното табло
- дебелина на повърхността: max 5mm

 

Стандарти: EN 60947-1; EN 60947-3-1