UTP
UTP

 

 

 

 

Технически данни:

• Температура на околната среда: -30°С до +50°С

• Температура на полагане: мин. 0°С

• Вълново съпротивление (импеданс): 100 Ω ± 15 Ω

• Съпротивление на усукана двойка ≤ 192 Ω/km

• Дебаланс на съпротивлението на усукана двойка: ≤ 3 %

• Изолационно съпротивление: ≥ 150 МΩ x km

• Работен капацитет: ≤ 55,8 nF/km

• Диаметър на кабела: 5 mm

• Тегло на CCA: 16,5 kg/km

• Тегло на кабела: 27 kg/km

 

Конструкция:

• Плътни CCA жила - 24 AWG; 0,51 mm, съгл. IEC 60228

• Изолация: PE компаунд

• Кабелен сноп: четири усукани двойки

• Външна обвивка: PVC компаунд

• Цвят на външна обвивка: при PVC - сив

 

Приложение:

Кабел усукан п о двойки, з а пренос н а цифрови сигнали с висока скорост н а предаване, със спектър н а използваната честота д о 100 MHz за кат. 5 и до 125 MHz за кат. 5е. Използван при изгражда - не н а компютърни системи з а обработка н а данни, измервателни и контролиращи системи с добра устойчивост н а електромагнит - ни влияния.

 

Стандарти:

LAN cable acc. to ISO/IEC-11801/1995, IEC-1156/1995

ANSI/TIA/EIA - 568-A-5 Solid CCA -wires - 24 AWG; 0,51 mm, acc. to IEC 60228