Platforma e-Poslovanje

Platforma e-Poslovanje

 

Da biste se prijavili u e-Business platformu, kliknite na link ispod:

 

http://e-bih.elmarkgroup.eu/

 

Platforma „e-Poslovanje“ nudi slijedeće mogućnosti:

 

          -        Mogućnost provjere cijena i raspoloživosti artikala „online“,

-          Mogućnost izrade i slanja novih narudžbenica,

-          Mogućnost pristupa svim Vašim narudžbama (arhiva),

-          Mogućnost primanja ažuriranih informacija vezanih uz Vaš saldo i dospjele račune.

-          Preuzmite „Ponudu“ i „Predračun“ za Vaše narudžbenice,

-          Ažurirane informacije vezane uz očekivano vrijeme isporuke naručenih artikala u vrijeme slanja narudžbenice,

-          Zahtjev za datumom isporuke proizvoda u procesu proizvodnje,

-          Rezervacija ELMARK proizvoda,

-          Priložite reklamacije „online“ i pristupite informacijama o statusu i riješavanju iste,

-          Preuzmite i ispišite „e-Račun“ za Vašu narudžbenicu,

-          Mogućnost slanja upita vezanih uz:

 

•          Komercijalna pitanja,

•          Tehnička pitanja,

•          Zahtjev za isporuku,

•          Povrate i reklamacije,

•          Prijedloge i komentare.

    

 

ELMARK tim će odgovoriti na Vaš upit u roku od 24 sata.
 

 

 

Za registraciju i dobijanje pristupa platformi “e-Poslovanje”, molimo Vas da pošaljete e-mail na adresu 

e-business@elmarkgroup.eu  sa temom “Zahtjev za pristup e-Poslovanje platformi” i slijedeće podatke:

 

-          Lice za kontakt, broj telefona, naziv firme i e-mail adresa.

 

Ako Vam treba više informacija ili pomoć, molimo, kontaktirajte prodajnog predstavnika ili organizatora prodaje u odgovarajućoj kancelariji ELMARK-a za Vaš region.