Opći jamstveni uvjeti i odredbe

OPĆI JAMSTVENI UVJETI I ODREDBE

OVAJ DOKUMENT ODREĐUJE OPĆE JAMSTVENE UVJETE I ODREDBE ZA PROIZVODE POD TRGOVAČKOM OZNAKOM ELMARK KUPLJENE NAKON 1. RUJNA 2017.

 

1.JAMSTVO

 

PERIOD JAMSTVA ZAPOČINJE OD DANA NJIHOVE KUPNJE, ODREĐENOG RAČUNOM, FAKTUROM ILI DRUGIM DOKUMENTOM ZA PLAĆANJE. NAVEDENI DOKUMENT MORA BITI SAČUVAN SKUPA SA JAMSTVENIM LISTOM AKO JE ISTI ISPORUČEN.

 

JAMSTVENI PERIOD JE RAZLIČIT U ODNOSU NA KATERGORIJU PROIZVODA OBJAVLJENOG U POSLJEDNJEM IZDANJU ELEKTRONSKOG KATALOGA ELMARK, ELMARK Lighting I ELMARK Electrical, DOSTUPNIH ZA PREUZIMANJE NA WWW.ELMARKHOLDING.EU

 

2.SERVIS UNUTAR JAMSTVA

 

OVO JAMSTVO POKRIVA SAMO PROIZVODE KORIŠTENE UNUTAR OKVIRA ILI NORMALNOG KORIŠTENJA ZA KOJE VRIJEDI SLJEDEĆE:

 

-RADNI UVJETI SU U SUKLADNOSTI SA INFORMACIJAMA SPOMENUTIM NA PROIZVODU, PAKIRANJU, PRILOŽENOJ DOKUMENTACIJI I TEHNIČKIM KATALOZIMA ELMARK

 

-VANJSKA TEMPERATURA JE UVIJEK UNUTAR OKVIRA RADNE TEMPERATURE

- ELEKTRIČNA INSTALACIJA GDJE SE KORISTE PROIZVODI NE PODLIJEŽE VARIJACIJAMA U NAPAJANJU VAN PRIHVATLJIVOG RASPONA SPOMENUTOG U TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI

-PROIZVODI SU SPOJENI, MONTIRANI I KORIŠTENI SUKLADNO PROIZVOĐAČEVIM UPUTAMA UNUTAR OKVIRA NAPONA, RADNOG RASPONA I VANJSKIH ČIMBENIKA NAVEDENIH U TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI, KORISNIČKIM UPUTAMA, STANDARDIMA I SVIM DRUGIM DOKUMENTIMA KOJI SU ISPORUČENI UZ PROIZVOD.

 

JEDINA OBVEZA ELMARKA UNUTAR GORE NAVEDENIH JAMSTVENIH UVJETA JE LIMITIRANA NA ZAMJENU ILI POPRAVAK SVAKOG PROIZVODA ZA KOJEG JE OTKRIVEN DEFEKT KOD PROIZVODNJE ILI KORIŠTENOG MATERIJALA. TROŠKOVI VEZANI UZ INSTALACIJU (MONTAŽU) ILI DEMONTAŽU PROIZVODA NISU PREDMET OVOG JAMSTVA.

 

KORISNIK MOŽE KORISTITI PRILOŽENO JAMSTVO SAMO NE MJESTU GDJE JE KUPNJA OBAVLJENA UZ UVJET DA PRILOŽI POTPUNU DOKUMENTACIJU I KOMPLETAN PROIZVOD.

 

AKO KUPAC ODLUČI POSLATI PROIZVOD KURIRSKOM SLUŽBOM PRODAVAČU, SVI TROŠKOVI TRANSPORTA I SVI RIZICI TRANSPORTA ĆE BITI NA TERET KUPCA.

 

SVI NAVEDENI JAMSTVENI UVJETI SU VAŽEĆI AKO PREDSTAVNIK ELMARKA IMA PRISTUP NEISPRAVNOM PROIZVODU U SVRHU POTVRDE NEISPRAVNOSTI AKO JE TO POTREBNO.

 

KORISNIK NE MOŽE KORISTITI JAMSTVENE UVJETE U SLJEDEĆIM SITUACIJAMA:

 

2.1. INSTALACIJA (MONTAŽA) OD STRANE NEOSPOSOBLJENE ILI NEOVLAŠTENE OSOBE

2.2. POPRAVAK U NEOVLAŠTENOM SERVISU ILI OD STRANE NEOVLAŠTENE OSOBE

2.3. U SLUČAJU KVARA PROUZROČENOG NESTRUČNIM RUKOVANJEM

2.4. JAMSTVO NE POKRIVA PROIZVODE SA NESTRUČNIM SPAJANJEM, MONTAŽOM I KORIŠTENJEM

2.5. JAMSTVO NE POKRIVA OŠTEĆENJA PROIZAŠLA ZBOG KVARA NA ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA, TE SPAJANJE POGREŠNIH, STARIH ILI NEISPRAVNIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

2.6. U SLUČAJU DA PROIZVOD NIJE U VALJANOM STANJU

2.7. DA JE IZGUBLJEN DOKUMENT O KUPNJI (RAČUN ILI FAKTURA)

2.8. JAMSTVO NE POKRIVA OŠTEĆENJA UZROKOVANA: VLAGOM, POPLAVOM, VATROM, PRIRODNIM NEPOGODAMA, PREOPTEREĆENJEM ELEKTRIČNE INSTALACIJE, STRUJNIM UDAROM, OSIGURAVAJUĆIM DOGAĐAJIMA UKLJUČUJUĆI LOM, OGREBOTINE, PRLJAVŠTINU, NAJAM, PALEŽ I OSTALE NAMJERNE ILI NENAMJERNE RADNJE, ZLOUPOTREBE, NEISPRAVNO KORIŠTENJE, NESTANDARDNAO KORIŠTENJE ILI KORIŠTENJE VAN SVIH STANDARDA, KORISNIČKIH UPUTSTAVA, ZAKONA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ONE SADRŽANE U POSLJEDNJIM INDUSTRIJSKIM SIGURNOSNIM STANDARDIMA I/ILI ELEKTRIČNIM STANDARDIMA ZA ODREĐENU REGIJU.

2.9. OVO JAMSTVO NE POKRIVA DJELOVE PROIZVODA SA LIMITIRANIM 2-GODIŠNJIM JAMSTVENIM UVJETIMA: BATERIJE, POTROŠNI MATERIJAL, ITD.

 

OVO JAMSTVO NE POKRIVA TROŠKOVE RADA VEZANIH UZ INSTALACIJU (MONTAŽU) ILI DEMONTAŽU PROIZVODA

 

ELMARK ZADRŽAVA PRAVO ZA KONAČNU ODLUKU VEZANU UZ VALJANOST ZA SVAKU REKLAMACIJU

 

3. RIJEŠENJE PRIHVAČENIH REKLAMACIJA S NAŠE STRANE ĆE BITI OBAVLJENO NA NAČIN:

ELMARK ODABIRE SLJEDEĆE

3.1 POPRAVAK NEISPRAVNOG PROIZVODA BESPLATNO ILI

3.2 ZAMJENU ISTIM PROIZVODOM U ISPRAVNOM STANJU (POSTOJI MOGUĆNOST ZAMJENE PROIZVODA SA SLIČNIM MODELOM) ILI

3.3 POVRAT SREDSTAVA KUPCU, A AKO NE POSTOJI ŠANSA ZA POPRAVAK ILI ZAMJENU UNUTAR OKVIRA OD 30 DANA OD DANA REKLAMACIJSKOG ZAPISNIKA.

NEISPRAVNI PROIZVODI KOJI SU ZAMJENJENI OD STRANE ELMARKA POSTAJU ELMARKOVO VLASNIŠTVO.

 

U SKLADU SA ZAKONOM O POTROŠAČIMA, Čl. 25. St. 6 I U SKLADU SA PRODAJNIM UGOVOROM PROIZVODI MORAJU BITI NAPRAVLJENI UNUTAR OKVIRA OD 1 MJESECA, RAČUNAJUĆI OD ZAHTJEVA ZA REKLAMACIJOM OD STRANE KORISNIKA.

NAKON IMPLEMENTACIJE JAMSTVENOG SERVISA ILI ZAMJENE, JAMSTVENI UVJETI ZA PROIZVOD NE MOGU BITI PRODUŽENI ILI OBNOVLJENI.

 

PAŽNJA:

PRIJE ZAHTJEVA ZA REKLAMACIJOM, MOLIMO PAŽLJIVO PROVJERITE DA LI JE PROBLEM U VEZI SA PROIZVODOM POKRIVEN JAMSTVENIM UVJETIMA, I U SKLADU SA NAZNAČENIM UVETIMA ZA KORIŠTENJE.

-AKO PROVJERA POKAŽE DA KVAR NE MOŽE BITI TRETIRAN POD JAMSTVO I AKO JE POPRAVAK ODBIJEN OD VAŠE STRANE POSTOJI ŠANSA ZA VAS DA SNOSITE TROŠKOVE TRANSPORTA

-   POPRAVAK JE PLAĆEN OD STRANE KORISNIKA.

-   ELMARK NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA STANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA UKLJUČUJUĆI STRUJNE UDARE, HIPERTENZIJU, OSIGURAČE SA NESTANDARDNO VISOKOM PROVODLJIVOSTI, PADOM NAPONA..

 

PROIZVODI PRODANI KUPCU, ALI KOJI NISU OZNAČENI SA ELMARK ZAŠTITNIM ZNAKOM NE PODLIJEŽU NAVEDENIM JAMSTVENIM UVJETIMA.

OPĆI UVJETI I ODREDBE SU VALJANE ZA PROIZVODE PRODANE UNUTAR EUROPE.

 

 

 

PRODULJENO JAMSTVO

!!! OVI UVJETI SU ZA KRAJNJEG KORISNIKA, KOJI KORISTE PROIZVOD ZA SVOJU UPORABU I NE KUPUJU GA U PRODAJNE SVRHE. UVJETI PRODULJHENOG JAMSTVA NE VRIJEDE ZA PARTNERE I DISTRIBUTERE S KOJIMA ELMARK IMA UGOVORE O SURADNJI.

 

 

PRODULJENO JAMSTVO JE VALJANO ZA SVE PROIZVODE SA ELMARK ZAŠTITNIM ZNAKOM, PRIKAZANIM U NAŠIMA KATALOZIMA ELMARK Lighting I ELMARK Electrical, DOSTUPNIM ZA PREUZIMANJE NA WWW.ELMARKHOLDING.EU A KOJI NEMAJU OZNAKU LIMITED OFFER/UNTIL SUPPLIES LAST

 

KORISNICI KOJI ŽELE ISKORISTITI PRODUŽENO JAMSTVO MORAJU:

 

PRODULJENO JAMSTVO IMA ISTE UVJETE KAO I OSNOVNO JAMSTVO.

JAMSTVO JE VALJANO SAMO U SLUČAJU DA SU INFORMACIJE DANE TOKOM REGISTRACIJE TOČNE I ZAPRIMLJENE OD STRANE ELMARK-a

 

NAKON REGISTACIJE KORISNIK ĆE ZAPRIMITI E-MAIL SA UNIKATNIM BROJEM KOJI POTVRĐUJE REGISTRACIJU.

 

ZAHTJEV ZA REKLAMACIJU UNUTAR OKVIRA PRODUŽENOG JAMSTVA, KORISNIK MORA PREDATI RAČUN ILI FAKTURU, E-MAIL POTVRDU REGISTRACIJE PRODUŽENOG JAMSTVA I REKLAMIRANI PROIZVOD.

SAMO KRAJNJI KUPAC MOŽE KORISTITI PRODUŽENO JAMSTVO.

NITKO OD PREDSTAVNIKA, DISTRIBUTERA ILI TRGOVACA NEMA PRAVO MIJENJATI, MODIFICIRATI ILI PRODUŽAVATI STANDARDNO ILI PRODUŽENO JAMSTVO U IME ELMARKA, BEZ OBZIRA NA RAZLOGE.

 

 

  • ELMARK daje 7 godina standardnog proizvodnog jamstva. Za ovaj se proizvod ne postoji mogućnost produženog jamstva. U slučaju namjene za industrijsku uporabu jamstveni rok je 3 godine

 

 

 

 

  • ELMARK daje 5 godina  standardnog proizvodnog jamstva. Za ovaj se proizvod ne postoji mogućnost produženog jamstva.             

 

 

 

  • ELMARK daje 4 godine standardnog proizvodnog jamstva. Za ovaj se proizvod ne postoji mogućnost produženog jamstva.

 

 

  • ELMARK daje 3 godine standardnog proizvodnog jamstva. Za ovaj se proizvod ne postoji mogućnost produženog jamstva.             

 

 

  • ELMARK daje 2 godine standardnog proizvodnog jamstva. Za ovaj se proizvod ne postoji mogućnost produženog jamstva.

 

  • ELMARK daje 1 godinu standardnog proizvodnog jamstva. Za ovaj se proizvod ne postoji mogućnost produženog jamstva.