ÁLTALÁNOS GARANCIA FELTÉTELEK

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMAZZA AZ ELMARK VÉDJEGY ALATT ÉRTÉKESÍTETT, 2017. SZEPTEMBER 1-ET KÖVETŐEN MEGVÁSÁROLT TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GARANCIÁLIS FELTÉTELEKET

 

1.A GARANCIA

 

A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GARANCIA IDŐSZAK A VÁSÁRLÁS NAPJÁN KEZDŐDIK, MELYET A NYUGTA, A SZÁMLA, VAGY MÁS, A FIZETÉSRŐL KIÁLLÍTOTT DOKUMENTUM IGAZOL.E DOKUMENTUMOT A TERMÉKHEZ TARTOZÓ GARANCIA KÁRTYÁVAL (HA VAN) EGYÜTT MEG KELL ŐRIZNI.

 

A GARANCIÁLIS IDŐSZAK HOSSZA AZ ELMARK ELEKTRONIKUS ÁRICIKKEKRE VONATKOZÓ KATALÓGUSAI: AZ ELMARK Világítási árucikkek, ÉS AZ ELMARK Elektromos árucikkek KATALÓGUSOK LEGFRISSEBB KIADÁSÁNAK MEGFELELŐ TERMÉK BESOROLÁSTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK, MELY KATALÓGUSOK AZ WWW.ELMARKHOLDING.EU WEBOLDALRÓL LETÖLTHETŐEK.

 

2. A GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

 

A GARANCIA KIZÁRÓLAG OLYAN TERMÉKRE VONATKOZIK, AMELYET RENDELTETÉSI CÉLJÁNAK, VAGY A SZOKÁSOS FELHASZNÁLÁSI CÉLNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLTAK FEL, ÉS AMELYRE VONATKOZÓAN TELJESÜLNEK AZ ALÁBBIAK:

 

- AZ ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK A TERMÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN, A TERMÉKKEL EGYÜTT ÁTADOTT DOKUMENTÁCIÓBAN, ÉS AZ ELMARK MŰSZAKI KATALÓGUSAIBAN FELTÜNTETETTEKNEK MEGFELELNEK.

 

- A BELTÉRI HŐMÉRSÉKLET FOLYAMATOSAN A MEGADOTT ÜZEMELTETÉSI TARTOMÁNYBAN VAN.

- AZ ELEKTROMOS SZERELVÉNYEKBEN, AHOL A TERMÉK FELHASZNÁLÁSRA KERÜL, NEM TAPASZTALHATÓ AZ ELFOGADHATÓ SZINTET MEGHALADÓ FESZÜLTSÉG INGADOZÁS, MELYET A MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ JELÖL.

- A TERMÉK CSATLAKOZTATÁSA, ÜZEMBEHELYEZÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA MEGFELELŐEN, A GYÁRTÓ ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐEN TÖRTÉNT, A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN, A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN, A SZABVÁNYOKBAN, ÉS A TERMÉKKEL EGYÜTT ÁTADOTT TOVÁBBI DOKUMENTÁCIÓBAN MEGJELÖLT ÁRAMSZOLGÁLTATÓI HÁLÓZATI ÉRTÉKEKEN, ÉS AZ ÜZEMELTETÉSI HATÁRÉRTÉKEKEN BELÜL, VALAMINT MEGFELELŐ BELTÉRI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.

 

AZ ELMARK FENT MEGHATÁROZOTT GARANCIA FELTÉTELEK ALAPJÁN FENNÁLLÓ KIZÁRÓLAGOS KÖTELEZETTSÉGE AZ OLYAN TERMÉK KICSERÉLÉSÉRE VAGY KIJAVÍTÁSÁRA VONATKOZIK, AMELYEKNÉL EGYÉRTELMŰEN KIMUTATHATÓ A GYÁRTÁSI VAGY ANYAG HIBA. A TERMÉK BESZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA SORÁN FELMERÜLT KÖLTSÉGEKRE A GARANCIA NEM TERJED KI.

 

A FELHASZNÁLÓ A GARANCIÁT KIZÁRÓLAG A VÁSÁRLÁS HELYÉN TUDJA ÉRVÉNYESÍTENI, A TERMÉKRE VONATKOZÓ TELJES DOKUMENTÁCIÓ, VALAMINT A TERMÉK EREDETI CSOMAGOLÁSBAN TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁVAL, A TERMÉKCSOMAG EREDETI TARTALMÁVAL.

 

AMENNYIBEN A VEVŐ A TERMÉKET FUTÁRSZOLGÁLAT ÚTJÁN KÜLDI VISSZA AZ ELADÓNAK, A SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEIT ÉS KOCKÁZATAIT A VEVŐ VISELI.

 

A FENT MEGHATÁROZOTT GARANCIA FELTÉTELEK KIZÁRÓLAG AKKOR ÉRVÉNYESÍTHETŐK, HA A HIBÁS TERMÉKET AZ ELMARK KÉPVISELŐJÉNEK MÓDJA VOLT MEGVIZSGÁLNI, A HIBA FENNÁLLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE CÉLJÁBÓL, AMENNYIBEN AZ SZÜKSÉGES.

 

A FENTI GARANCIA FELTÉTELEK AZ ALÁBBI HELYZETEKBEN NEM ALKALMAZHATÓK:

 

2.1. NEM HOZZÁÉRTŐ, VAGY JOGOSULATLAN SZEMÉLY ÁLTALI ÜZEMBEHELYEZÉS

2.2. JOGOSULATLAN SZERVIZ MŰHELYBEN, VAGY JOGOSULATLAN SZEMÉLY ÁLTAL TÖRTÉNŐ JAVÍTÁS

2.3. A NEM MEGFELELŐ FELHASZNÁLÁS MIATT BEKÖVETKEZŐ MEGHIBÁSODÁS

2.4. A GARANCIA NEM TERJED KI A NEM MEGFELELŐ HUZALOZÁSÚ, NEM MEGFELELŐEN BEÉPÍTETT, VAGY FELHASZNÁLT TERMÉKEKRE.

2.5. A GARANCIA NEM TERJED KI A NEM MEGFELELŐ, ELÖREGEDETT, VAGY MŰKÖDÉSKÉPTELEN ELEKTRONIKUS INSTALLÁCIÓK MIATT FELLÉPŐ, AZ ELEKTROMOS BESZERELÉS SORÁNI HIBÁK MIATT BEKÖVETKEZETT KÁROKRA.

2.6. HA A TERMÉK ÉPSÉGE SÉRÜLT.

2.7. HA A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁT IGAZOLÓ FIZETÉSI BIZONYLAT (NYUGTA VAGY SZÁMLA) ELVESZETT.

2.8. A GARANCIA NEM TERJED KI A KÖVETKEZŐK MIATTI KÁROKRA: NEDVESSÉG, ÁRVÍZ, TŰZ, TERMÉSZETI CSAPÁS, ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÚLTERHELTSÉGE, ÁRAMÜTÉS, BIZTOSÍTÁSI KÁRESEMÉNY, VAGY TÖRÉS, KARCOLÁS, SZENNYEZŐDÉS, TÖRÉS, ÉGÉS, VAGY EGYÉB SZÁNDÉKOS VAGY NEM SZÁNDÉKOS CSELEKMÉNY, NEM MEGFELELŐ CÉLRA VAGY MÓDON TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS, NEM A SZOKÁSOS MÓDON TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS, VAGY AZ IRÁNYADÓ SZABVÁNYOK, SZABÁLYZATOK, VAGY HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK MEGSÉRTÉSÉVEL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A LEGFRISSEBB BIZTONSÁGI SZABVÁNYOKBAN, ÉS AZ IPARI ÉS/VAGY ELEKTRONIKAI SZABVÁNYOKBAN FELTÜNTETETT SZABÁLYOKAT, AZ ADOTT RÉGIÓRA VONATKOZÓAN.

2.9. A GARANCIA NEM TERJED KI AZ OLYAN TERMÉK ALKOTÓRÉSZEKBEN BEKÖVETKEZŐ KÁROKRA, AMELYEKRE 2 ÉVES, KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐSZAK VAN: ELEMEK, FOGYÓESZKÖZÖK STB.

 

A GARANCIA NEM TERJED KI A TERMÉK BESZERELÉSÉNEK ÉS ELTÁVOLÍTÁSÁNAK MUNKAKÖLTSÉGEIRE.

 

AZ ELMARK FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY A BENYÚJTOTT GARANCIA IGÉNYEKET EGYEDILEG ELBÍRÁLJA, ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉRE VONATKOZÓAN A VÉGLEGES DÖNTÉST MEGHOZZA.

 

3. AZ ELMARK ÁLTAL VISSZAIGAZOLT ÉRVÉNYESÍTHETŐ GARANCIA IGÉNYEK RENDEZÉSE AZ ALÁBBI MÓDOKON TÖRTÉNIK, AZ ELMARK VÁLASZTÁSA SZERINT:

3.1 A TERMÉK INGYENES KIJAVÍTÁSA, VAGY

3.2 A TERMÉK AZONOS MODELLHEZ TARTOZÓ, MEGFELELŐ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ ÚJ TERMÉKRE VALÓ KICSERÉLÉSE (HASONLÓ MODELLHEZ TARTOZÓ TERMÉKRE IS KICSERÉLHETŐ ESETLEG), VAGY

3.3 A TERMÉK ÁRÁNAK VISSZAFIZETÉSE A VEVŐ SZÁMÁRA, AMENNYIBEN A TERMÉK MEGJAVÍTÁSÁRA VAGY CSERÉJÉRE A GARANCIA IGÉNY BENYÚJTÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL NINCS MÓD.

AZ ELMARK ÁLTAL A CSERE FOLYTÁN VISSZAVETT TERMÉK AZ ELMARK TULAJDONÁT KÉPEZI.

 

A FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY ALAPJÁN (47. OLDAL, 113. CIKK, 2. PONT) A FOGYASZTÓ ÁLTAL MEGVÁSÁROLT TERMÉKEKRE, ÁRUKRA VONATKOZÓ GARANCIÁLIS IGÉNYEKET AZ ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉSRE VALÓ HIVATKOZÁSSAL, A GARANCIÁLIS IGÉNY BENYÚJTÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT 1 HÓNAPON BELÜL KELL ELBÍRÁLNI.

A GARANCIÁLIS SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉT, VAGY A TERMÉK KICSERÉLÉSÉT KÖVETŐEN, A TERMÉK GARANCIÁLIS IDŐSZAKA NEM HOSSZABBODIK MEG. A GARANCIÁLIS IDŐSZAK KIZÁRÓLAG AZ ELMARK ÁLTAL A TERMÉKCSERÉHEZ VAGY A TERMÉK MEGJAVÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IDŐTARTAMMAL HOSSZABBODIK MEG.

 

FIGYELEM!

MIELŐTT GARANCIA IGÉNYT NYÚJTANA BE, KÉRJÜK, GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY AZ ADOTT TERMÉK PROBLÉMÁRA A GARANCIA FELTÉTELEK VONATKOZNAK-E, A TERMÉK MEGADOTT RENDELTETÉSI CÉLJÁNAK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK MEGFELELŐEN:

- AMENNYIBEN A TERMÉK ELMARK ÁLTALI VIZSGÁLATA SORÁN KIDERÜL, HOGY A TERMÉKRE A GARANCIA NEM VONATKOZIK, ÉS AMENNYIBEN A VEVŐ A GARANCIÁN KÍVÜL ESŐ JAVÍTÁS LEHETŐSÉGÉVEL NEM KÍVÁN ÉLNI, A VEVŐTŐL KÖVETELHETŐ A SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEINEK MEGFIZETÉSE.

  • A GARANCIÁN KÍVÜL ESŐ JAVÍTÁS KÖLTSÉGEI A VEVŐT TERHELIK.
  • AZ ELMARK NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ELEKTROMOS ÁRAM ELLÁTÁSI FELTÉTELEKÉRT, BELEÉRTVE AZ ÁRAMÜTÉST, A MAGASABB FESZÜLTSÉGET, A NEM SZABVÁNYOS VEZETŐKÉPESSÉGŰ BIZTOSÍTÉKOKAT, A FESZÜLTSÉGBEN BEKÖVETKEZŐ ESÉST, VALAMINT AZ IMPULZUSÁRAM KONTROLL RENDSZEREIT, AMELYEK MEGHALADJÁK A TERMÉKRE MEGÁLLAPÍTOTT TARTOMÁNYT, ÉS AMELYEK A VONATKOZÓ SZABVÁNYOKBAN, AZ ELEKTROMOS ÁRAM ELLÁTÁSI TARTOMÁNYRA VONATKOZÓAN MEGHATÁROZÁSRA KERÜLTEK.

 

A JELEN DOKUMENTUMBAN LEÍRT GARANCIA FELTÉTELEK NEM VONATKOZNAK AZ OLYAN TERMÉKEKRE, AMELYEKEN A MEGVÁSÁRLÁSKOR AZ ELMARK VÉDJEGYE NEM VOLT RAJTA.

AZ ELMARK ÁLTALÁNOS GARANCIA FELTÉTELEI AZ EURÓPÁN BELÜL ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEKRE VONATKOZNAK.

 

 

KITERJESZTETT GARANCIA

!!! A JELEN FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓKRA VONATKOZNAK, AKIK A TERMÉKET FELHASZNÁLJÁK, ANNAK STANDARD RENDELTETÉSI CÉLJÁNAK MEGFELELŐEN, ÉS AKIK NEM KERESKEDELMI CÉLOKRA VÁSÁROLTÁK MEG A TERMÉKET.

A KITERJESZTETT GARANCIA FELTÉTEK NEM VONATKOZNAK AZ ELMARK PARTNEREIRE ÉS FORGALMAZÓIRA, AKIK AZ ELMARKKAL KERESKEDELEMI SZOLGÁLTATÁST KÖTÖTTEK.

A KITERJESZTETT GARANCIA AZ ELMARK VÉDJEGYE ALATT FORGALMAZOTT, ÉS A KÖVETKEZŐ MŰSZAKI KATALÓGUSOKBAN BEMUTATOTT VALAMENNYI TERMÉKRE ÉRVÉNYES: AZ ELMARK Világítási árucikkek ÉS AZ ELMARK Elektromos árucikkek KATALÓGUSOK, MELYEK AZ WWW.ELMARKHOLDING.EU HONLAPRÓL LETÖLTHETŐEK, ÉS AMELYEKEN NEM SZEREPEL A „LIMITÁLT AJÁNLAT” CÍMKE.

 

A KITERJESZETT GARANCIÁT ÉRVÉNYESÍTENI KÍVÁNÓ FELHASZNÁLÓKNAK A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNIÜK:

- AZ ELMARK TERMÉKET 2017. DECEMBER 1-JÉT KÖVETŐEN VÁSÁROLTÁK MEG.

- A VÁSÁRLÁST A http://elmarkholding.eu/hu/extended-warranty.html​  WEBOLDALON REGISZTRÁLTÁK, A MEGADOTT MEZŐK MINDEGYIKÉNEK KITÖLTÉSÉVEL, MAJD A „KÜLDÉS” GOMB MEGNYOMÁSÁVAL.

- A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁT A VÁSÁRLÁS DÁTUMÁT KÖVETŐ 14 NAPON BELÜL REGISZTRÁLTÁK.

 

A KITERJESZTETT GARANCIA FELTÉTELEI A STANDARD GARANCIA FELTÉTELEIVEL MEGEGYEZŐEK.

A GARANCIA KIZÁRÓLAG AKKOR ÉRVÉNYES, HA A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT INFORMÁCIÓK HELYESEK, PONTOSAK, ÉS AZOKAT AZ ELMARK MEGKAPTA.

 

A VÁSÁRLÁS REGISZTRÁCIÓJÁT KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ E-MAIL-BEN EGY EGYEDI AZONOSÍTÓSZÁMOT KAP, AMI VISSZAIGAZOLJA A REGISZTRÁCIÓ MEGTÖRTÉNTÉT.

 

HA A KITERJESZTETT GARANCIA ALAPJÁN TÖRTÉNIK GARANCIA IGÉNY BENYÚJTÁS, A FELHASZNÁLÓ KÖTELES A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOT, A KITERJESZTETT GARANCIÁRA VALÓ REGISZTRÁCIÓ MEGTÖRTÉNTÉT VISSZAIGAZOLÓ E-MAILT, VALAMINT AZ ADOTT TERMÉKET MAGÁT BENYÚJTANI.

A KITERJESZTETT GARANCIÁVAL KIZÁRÓLAG A VEVŐ MAGA ÉLHET.

AZ ELMARK STANDARD ÉS KITERJESZETT GARANCIA FELTÉTELEIT AZ ELMARK KÉPVISELŐI, FORGALMAZÓI, ÉS ÉRTÉKESÍTŐI SEMMILYEN JOGALAPON NEM JOGOSULTAK AZ ELMARK NEVÉBEN MEGVÁLTOZTATNI, MÓDOSÍTANI, VAGY KITERJESZTENI.