VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ODPORÚČANIA

TENTO DOKUMENT DEFINUJE VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ODPORÚČANIA VÝROBKOV POD OCHRANNOU ZNÁMKOU ELMARK, ZAKÚPENÝCH PO 1. SEPTEMBRA 2017

 

1.ZÁRUKA

 

ZÁRUČNÉ OBDOBIE PRODUKTU ZAČÍNA ODO DŇA ICH NAKÚPU, POTVRDENÍ POKLADNIČNÝM DOKLADOM, FAKTÚROU ALEBO INÝM POTVRDENÍM O ÚHRADE. TENTO DOKUMENT MUSÍ BYŤ SPOLU SO ZÁRUČNOU KARTOU ULOŽENÝ PRE PRÍPAD UPLATŇOVANIA ZÁRUKY.

 

DĹŽKA ZÁRUČNEJ DOBY MÔŽE BYŤ RÔZNA V SÚVISLOSTI S KATEGÓRIOU PRODUKTU, ŠPECIFIKOVANÝM V POSLEDNOM VYDANÍ ELEKTRONICKÉHO KATALÓGU ELMARK, ELMARK Lighting A ELMARK Electrical, DOSTUPNÉ NA STIAHNUTIE NA STRÁNKE WWW.ELMARKHOLDING.EU.

 

2.ZÁRUČNÝ SERVIS

 

TÁTO ZÁRUKA JE PLATNÁ IBA PRE PRODUKTY, POUŽÍVANÉ V RÁMCI ICH URČENIA ALEBO POUŽITIA PODĽA PREDPISOV, A PRE KTORÉ JE PLATNÉ NASLEDUJÚCE:

 

-PODMIENKY POUŽÍVANIA PRODUKTOV SÚ V SÚLADE S INFORMÁCIAMI UVEDENÝMI NA VÝROBKOCH, NA ICH BALENÍ, V TECHNICKEJ DOKUMENTÁCII (NÁVOD) A V TECHNICKÝCH KATALÓGOCH ELMARK.

 

-PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA JE VŽDY V RÁMCI PRACOVNÉHO ROZSAHU.

-PRI ELEKTRICKEJ INŠTALÁCII, KDE SÚ VYUŽÍVANÉ VÝROBKY, NEPODLIEHAJÚ ZMENÁM NAPÄTIA MIMO AKCEPTOVATEĽNÉHO ROZSAHU, UVEDENEJ V TECHNICKEJ DOKUMENTÁCII.

- VÝROBKY SÚ ZAPOJENÉ, NAINŠTALOVANÉ A SPRÁVNE POUŽÍVANÉ V SÚLADE S POKYNMI PRE VÝROBCU, V RÁMCI ROZSAHU UVEDENÝCH HODNÔT A V SÚLADE S PODMIENKAMI PROSTREDIA, UVEDENÝCH V TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÁCH, UŽÍVATEĽSKÝCH NÁVODOCH, ŠTANDARDOCH A V OSTATNÝCH DOKUMENTOCH, PRIPOJENÝCH K VÝROBKOM.

 

JEDINÁ POVINNOSť PRE ELMARK Z VYŠŠIE UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ JE V PRÍPADOCH VÝMENY ALEBO OPRAVY KAŽDÉHO PRODUKTU, NA KTOROM JE CHYBA ALEBO POŠKODENIE, VZNIKNUTÉ POČAS VÝROBY ALEBO V PÔVODNOM V MATERIÁLI. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA VÝDAVKY, TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIU ALEBO DEMONTÁŽ VÝROBKOV.

 

UŽÍVATEĽ MÔŽE UPLATNIŤ NÁROK NA ZÁRUKU IBA NA MIESTE ZAKÚPENIA TOVARU, KDE MU BOLA VYSTAVENÁ POTREBNÁ DOKUMENTÁCIA, V PÔVODNOM BALENÍ.

 

V PRÍPADE, AK SA KUPUJÚCI ROZHODNE ODOSLAŤ TOVAR PREDÁVAJÚCEMU S KURIÉRNOU SLUŽBOU, NÁKLADY NA PREPRAVU A PREPRAVNÉ RIZIKO NESIE KUPUJÚCI.

 

UVEDENÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY SÚ PLATNÉ IBA V PRÍPADE, AK ZÁSTUPCOVY ELMARKU JE POSKYTNUTÝ PRÍSTUP K CHYBNÉMU PRODUKTU  PRE ZISTENIE PORUCHY, V PRÍPADE AK JE TO POTREBNÉ.

 

UŽÍVATEĽOVI NEPLATIA ZÁRUČNÉ PODMIENKY V NASLEDOVNÝCH PRÍPADOCH:

 

2.1. INŠTALÁCIA NEAUTORIZOVANOU ALEBO NESPÔSOBILOU OSOBOU

2.2. OPRAVA NA NEAUTORIZOVANOM MIESTE ALEBO NEAUTORIZOVANOU OSOBOU

2.3. V PRÍPADE PORUCHY SPÔSOBENÝM NEODBORNÝM POUŽITÍM VÝROBKU

2.4. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRODUKTY BEZ ÚPLNÉHO KÁBELOVANIA, MONTÁŽU, DOPLNKOV A VHODNÉHO VYUŽÍVANIA

2.5. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRODUKTY, POŠKODENÉ POČAS ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE, NESPRÁVNÍM ZAPOJENÍM, STAROU ALEBO NESPRÁVNOU INŠTALÁCIOU .

2.6. V PRÍPADE, AK VÝROBOK NIE JE VO VHODNOM STAVE

2.7. V PRÍPADE STRATY DOKLADU O KÚPE (POKLADNIČNÝ DOKLAD ALEBO FAKTÚRA)

2.8. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA ŠKODY, PÔSOBENÉ: VLHKOSŤOU, ZAPLAVENÍM, POŽIAROM, PRÍRODNOU KATASTRÓFOU, PREŤAŽENÍM ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE, ELEKTRICKÝM NÁRAZOM, POISTNOU UDALOSŤOU ALEBO PRERUŠENÍM, POŠKRABANÍM, ŠPINOU, PRASKLINOU, POPÁLENÍM ALEBO S INÝM ZÁMERNÝM, ALEBO NEZÁMERNÝM ČINOM, ZNEUŽITÍM, NEVHODNÝM VYUŽÍVANÍM, NEŠTANDARTNÝM VYUŽÍVANÍM ALEBO VYUŽÍVANIE V NESÚLADE S PREDPISMI, NÁVODU, ZÁKONOV, VRÁTANE BEZ REFLEKTOVANIA TÝCH, KTORÉ OBSAHUJÚ BEZPEČNOSTNÉ, PRIEMYSELNÉ A ELEKTRICKÉ NORMY/PREDPISY PRE PRÍSLUŠNÝ REGIÓN.

2.9. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA KOMPONENTY VÝROBKOV S OBMEDZENÝM ZÁRUKY NA 2 ROKY: BATÉRIE, SPOTREBNÝ MATERIÁL A PODOBNE.

 

TÁTO ZÁRUKA NEPLATÍ NA KRITIE NÁKLADOV S OHĽADOM MANIPULAČNÝCH PRÁC, SPOJENÉ S INŠTALÁCIOU ALEBO DEMONTÁŽOU VÝROBKU.

 

ELMARK SI VYHRADZUJE PRÁVO VYKONAŤ KONEČNÉ ROZHODNUTIE, TÝKAJÚCE SA PLATNOSTI JEDNOTLIVÝCH REKLAMÁCIÍ.

 

3.VYRIEŠENIE S NAMI PRIJATÝCH REKLAMAČNÝCH ŽIADOSTÍ PREBIEHNE NASLEDOVNE:

ELMARK MÁ PRÁVO VYBRAŤ Z NASLEDOVNÝCH MOŽNOSTÍ

3.1 OPRAVA REKLAMOVANÉHO PRODUKTU ZADARMO, ALEBO

3.2 VÝMENA NA NOVÝ VÝROBOK, ALEBO NÁHRADA ZA VÝROBOK S ROVNAKÝMI PARAMETRAMI (MOŽNOSŤ NAHRADIŤ S PODOBNÝM MODELOM), ALEBO

3.3 VRÁTENIE HODNOTY NÁKUPU V HOTOVOSTI KUPUJÚCEMU, V PRÍPADE AK NIE JE MOŽNOSŤ OPRAVIŤ ALEBO NAHRADIŤ VÝROBOK DO 30 DNÍ OD NAHLÁSENIA REKLAMAČNEJ ŽIADOSTI.

REKLAMOVANÉ VÝROBKY, KTORÉ BOLI NAHRADENÉ ELMARKOM, STÁVAJÚ SA MAJETKOM ELMARKU.

 

V SÚLADE SO ZÁKONOM Č.250/2007 Z.Z. O OCHRANE SPOTREBITEĽA A V SÚLADE S PREDAJCOVOU ZMLUVOU, VÝROBOK MUSÍ BYŤ VYREKLAMOVANÝ DO 1 MESIACA OD ZADANIA REKLAMAČNEJ ŽIADOSTI SPOTREBITEĽOM.

PO VYKONANÍ ZÁRUČNÉHO SERVISU ALEBO NÁHRADY VÝROBKU, ZÁRUČNÁ DOBRA NEMÔŽE BYŤ PREDĹŽENÁ ALEBO OBNOVENÁ.

 

UPOZORNENIE:

PROSÍME, ABY STE PRED ODOSLANÍM REKLAMAČNEJ ŽIADOSTI, DÔKLADNE PREVERILI, ČI VZNIKNUTÝ PROBLÉM VZNIKOL PRI DODRŽANÍM ZÁRUČNÝCH PODMIENOK, V SÚLADE S PODMIENKAMI PRE VYUŽÍVANIE.

- V PRÍPADE, AK KONTROLA PREVERÍ, ŽE PORUCHA SA NEMÔŽE ODSTRÁNIŤ V RÁMCI ZÁRUKY, A JE ZISTENÁ POTREBA VONKAJŠEJ OPRAVY, JE TAM MÔŽNOSŤ, ŽE NÁKLADY NA PREPRAVU VÝROBKU MUSÍTE ZAPLATIŤ VY.

-   NÁKLADY NA VONKAJŠIU OPRAVU NESIE KLIENT.

-   ELMARK NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA STAV SÚSTAVY ZABEZPEČOVANIA ELEKTRICKEJ ENERGIE, VRÁTANE ELEKTRICKÝCH NÁRAZOV, VYSOKÉHO TLAKU, POISTIEK S NEŠTANDARTNE VYSOKOU VODIVOSŤOU, KOLÍSANIA V NAPÄTÍ A V KONTROLNÝCH SYSTÉMOCH PRE IMPULZOVÉHO PRÚDU, VYPLÝVAJÚCEHO Z NASTAVENÉHO ROZSAHU VÝROBKU A UMIESTNENIA V RÁMCI ŠTANDARDOCH ROZSAHU ZÁSOBOVANIA.

 

NA PREDANÉ PRODUKTY KUPUJÚCEMU OD PREDÁVAJÚCEHO, BEZ OCHRANNEJ ZNÁMKY ELMARK, NEPLATIA SÚČASNÉ PODMIENKY BEŽNEJ ZÁRUKY.

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ODPORÚČANIA SÚ PLATNÉ PRE PRODUKTY, PREDÁVAJÚCE SA V EURÓPE.

 

 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

!!! TIETO PODMIENKY SÚ PLATNÝ PRE KONCOVÝCH ZÁKAZNÍKOV, KTORÝ VYUŽÍVAJÚ VÝROBOK NA URČENÝ ÚČEL, A NIE PRE PREDAJCOM NA OBCHODNÝ ÚČEL. PREDĹŽENÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY NIE SÚ PLATNÉ PRE PARTNEROV A DISTRIBÚTOROV, S KTORÝMI MÁ ELMARK UZATVORENÉ OBCHODNÉ ZMLUVY.

PREDĹŽENÉ ZÁRUKA PLATÍ PRE VŠETKY VÝROBKY S OCHRANNOU ZNÁMKOU ELMARK, UVEDENÉ V KATALÓGOCH ELMARK Lighting A ELMARK Electrical, DOSTUPNÉ NA STIAHNUTIE NA STRÁNKE WWW.ELMARKHOLDING.EU, BEZ OZNAČENIA ŠTÍTKOM LIMITED OFFER/UNTIL SUPPLIES LAST

 

 

UŽÍVATELIA, KTORÝ CHCÚ ZÍSKAŤ PREDĹŽENÚ ZÁROKU, MUSIA SPLNIŤ NASLEDOVNÉ:

- KÚPA VÝROBKU ELMARK PO DÁTUMU 01.12.2017.

- ZAREGISTROVAŤ NÁKUP NA http://elmarkholding.eu/sk/extended-warranty.html, PROSTREDNÍCTVOM VYPLNENIA VŠETKÝCH POLÍ A STLAČENÍM TLAČIDLA POSLAŤ.

- VYKONAŤ REGISTRÁCIU DO 14 DNÍ OD DÁTUMU NÁKUPU.

 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA MÁ ROVNAKÉ PODMIENKY AKO ŠTANDARDNÁ ZÁRUKA.

ZÁRUKA JE PLATNÁ IBA V PRÍPADE, AK SÚ PRI REGISTRÁCII UVEDENÉ PRAVDIVÉ INFORMÁCIE, A REGISTRÁCIA JE POTVRDENÁ S ELMARKOM.

 

PO REGISTRÁCII NÁKUPU, UŽÍVATEĽ DOSTANE POTVRDZUJÚCI EMAIL S OSOBITNÝM ČÍSLOM, KTORÝ JE POTVRDENÍM ÚSPEŠNEJ REGISTRÁCIE.

 

V PRÍPADE ŽIADOSTI O REKLAMÁCIU, V RÁMCI DOBY PREDĹŽENEJ ZÁRUKY, UŽÍVATEĽ MUSÍ PREDLOŽIŤ DOKUMENT O NÁKUPE VÝROBKU, POTVRDENIE Z EMAILU O ÚSPEŠNEJ REGISTRÁCII PREDĹŽENEJ ZÁRUKY A SAMOTNÝ VÝROBOK.

IBA KUPUJÚCI MÔŽE VYUŽIŤ PREDĹŽENÚ ZÁRUKU.

NIKTO ZO ZÁSTUPCOV, DISTRIBÚTOROV ALEBO PREDAJCOV, NEMÁ PRÁVO ZMENIŤ, ALEBO ROZŠÍRIŤ ZO ŽIADNEHO DÔVODU ŠTANDARDNÉ A PREDĹŽENÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY PONÚKANÉ ELMARKOM.

 

  • ELMARK ponúka 7-ročnú štandartnú záruku na výrobok. Pre tento produkt nie je možné uplatniť možnosť predĺženej záruky. V prípade ak je výrobok využívaný v priemysle,  jeho záruka je 3 roky.

 

  • ELMARK ponúka 5-ročnú štandartnú záruku na výrobok, s možnosťou predĺženia záruky o 2 roky. Podmienkou je registrácia nákupu na adrese: http://elmarkholding.eu/sk/extended-warranty.html. V prípade, ak je tovar je zakúpený na využívanie v priemysle, jeho záruka je 3 roky.

 

 

 

  • ELMARK ponúka 5-ročnú štandartnú záruku na výrobok. Pre tento produkt nie je možné uplatniť možnosť predĺženej záruky.

 

 

 

  • ELMARK ponúka 4-ročnú štandartnú záruku na výrobok. Pre tento produkt nie je možné uplatniť možnosť predĺženej záruky.

 

 

  • ELMARK ponúka 3-ročnú štandartnú záruku na výrobok. Pre tento produkt nie je možné uplatniť možnosť predĺženej záruky.

 

 

  • ELMARK ponúka 2-ročnú štandartnú záruku na výrobok. Pre tento produkt nie je možné uplatniť možnosť predĺženej záruky.

 

  • ELMARK ponúka 1-ročnú štandartnú záruku na výrobok. Pre tento produkt nie je možné uplatniť možnosť predĺženej záruky.