Пластмасови кабелни канали

 

 

 

 

Технически характеристики:
- Материал от негорима пластмаса
- Дължина на каб. Канал: 2 м.

 

- Размери на каб.канали: 
    ширина: от 12мм до 100мм
    височина:от 10мм до 60мм

 

- Размери на подови каб.канали: 
    50х12 / 75х20 / 90х20mm

 

- Размери на стъпкови каб.канали: 
    ширина: от 25мм до 100мм
    височина:от 25мм до 60мм