Корпоративна отговорност

 

Всяка компания с претенции за лидер на пазара и сериозни дългосрочни планове за развитие, както в бизнес, така и и обществена насока логично трябва да предоставя и визия за бъдещето.


Отговорност

ЕЛМАРК държи да бъде символ на отговорност , за нас това е съществена част в стремежа на днешния бизнес за подобряване начина на живот на всички хора. Фирмената отговорност на ЕЛМАРК не приключва с отношението ни към обществото като цяло, а продължава своя естествен път с грижата за местната общност, както и устойчивото развитие и повишаване икономическите перспективи пред региона.


Околна среда

Подобно на водещите компании в световен мащаб и за нас е важно съблюдаването и следването на най-високи екологични стандарти при производство и редуциране влиянието на процесите спрямо околната среда. Сред топ приоритетите ни е разбира се и високото ниво на енергийна ефективност, с която целим, както да минимизираме своите разходи в дългосрочен план, така и да предложим грижа в посока опазването на околната среда.


Обучение на персонала

ЕЛМАРК инвестира значителни средства и време, за повишаването на квалификациите на своите служители. За нас е от съществено значение да разполагаме с компетентен и добре подготвен във всяко отношение екип. 


Ефективно производство

ЕЛМАРК използва системи и технологии от последно поколение, които значително подобряват ефективността на производствения процес. Така лесно успяваме да достигнем до качеството, което нашите потребители заслужават и то на разумна цена.

 

Етика

Етичният подход на компанията спрямо нейните служители ни издига като един от най-добрите работодатели и провокира много млади хора да потърсят професионална реализация и бъдеще при нас.


Индивидуален подход към всеки пазар

ЕЛМАРК се стреми да прилага индивидуален подход към всеки нов пазар, на който стъпва. Съумяваме да анализираме локалната специфика, очакванията и нуждите на потребителите, за да предложим най-подходящите и обосновани технологични решения.


Качество на живот

Комплексната корпоративна отговорност, която инициираме е важна не само в имиджово отношение, а и спрямо ангажиментите, които поемаме към обществото, в което се развиваме. Успешният бизнес не включва само разрастване и приходно-разходна част, а и далеч по-ценни неща като доброто отношение, искрената грижа и истинската лоялност към човека. За да бъдем още по-важна и отговорна част от обществения живот, ние се стремим да бъдем партньор в различни по своя характер инициативи, които да обещаят едно по-добро бъдеще за нас, нашите семейства, нашите родители, децата и дори внуците ни.