Логистика

 

Логистичното планиране е съществен елемент от разрастването и успеха на една компания. Това е причината ЕЛМАРК да се стреми да подобрява своя подход и възможности в тази насока, достигайки до наши партньори и потребители, без значение къде се намират те по земното кълбо.

 

Специалното внимание по отношение на логистиката и нейната ефективност ни осигурява доверието и уважението от страна на нашите клиенти и партньори. Те отлично знаят, че могат да разчитат на нас, за да получат продуктите, от които се нуждаят и то в най-кратки и приемливи за тях срокове.

 

Централният офис на ЕЛМАРК Холдинг АД се намира във Варна, България. Дружеството притежава модерна, 5 етажна бизнес сграда, с обща площ 3500кв.м. в която се помещават управленските структури на ЕЛМАРК и международните търговски отдели.

 

Основните производствени мощности се управляват от ЕЛМАРК Индустриес АД, част от Холдинговата структура, и са стратегически разположени в близост до град Добрич на площ от 10 000кв.м. Членството на България в Европейския съюз, отличната инфраструктура, множеството транспортни връзки и перспективните инвестиции в региона осигуряват широки възможности и гарантират ускорени доставки до представителствата ни в редица държави.

 

ЕЛМАРК притежава и лиценз на ЕС за международен превоз на товари, а автомобилният парк на компанията разполага със собствени товарни композиции, които обслужват дистрибуционните канали към представителствата на дружеството на Балканския полуостров и Европа в рамките на 3 дни.

 

Със значителното разрастване на компанията, ЕЛМАРК изгради и модерен логистичен център. Разположението на кръстопътя Европа-Азия, в близост до Пан-Европейския транспортен коридор номер 8, подпомага лесното преодоляване на логистичните предизвикателства, които се изправят пред дистрибуторската система на компанията. В складовата база се поддържат наличности от всички продукти, което улеснява бързо и лесно да покрием нуждите на многобройните ни клиенти. Конкурентно предимство е доставката на стоки по суша в рамките на 3-7дни до Турция, Иран, Ирак и по море- 14дни до Египет.

 

Днес, продуктите на ЕЛМАРК достигат с лекота до най-различни точки по света, където хората и фирмите имат нужда от професионално електротехническо оборудване за ниско напрежение и осветителна техника, на които да могат да се доверят напълно.


Обслужване на всички дъщерни дружества с модерен софтуер. 


В цялата структура на дружеството е въведена модерна ERP система за единно управление на бизнеса, която позволява по-добра координация сред функционалните отдели и увеличена ефикасност при упражняване на дейността. Елмарк се стреми да осигури връзка между всички етапи от производствения цикъл и автоматично документиране на резултатите от отделните етапи. В структура с такъв мащаб съществува изключителна необходимост всички компании от холдинга, независимо от това, че са базирани в различни страни, да работят с една и съща информационна система. Без единно информационно решение, езиковата бариера изглежда прекалено голяма и контролът върху хората и дейностите би се осъществявал изключително трудно. Функционалностите на внедрената ERP системата се развиват ежедневно, за да се автоматизира обслужването на клиентите и улесни тяхния достъп до прдуктите на ЕЛМАРК.