Производство и разработка

 

Благодарение скоростното внедряване на state-of-the-art технологии и стремежа към иновации във всеки аспект от производствения процес ЕЛМАРК продължава да генерира идеи, разработки и продукти на най-високо ниво.

 
Разработване и интегриране на нови продукти

Дружеството активно разширява портфолиото си от продукти, за да отговори на увеличеното търсене очаквания на клиентите в една всеобхватна продуктова линия. ЕЛМАРК предлага асортимент, разработен и адаптиран, както към местния пазар, така и към изискванията на международните пазари. 


Производствени мощности

Фабриката на ЕЛМАРК е стратегически разположена в град Добрич, като там се ползва от близостта си до основни транспортни връзки и пряк достъп до Европейските пазари. Заводът, с производствените си и складови съоръжения, играе основна роля в стратегията на Дружеството да поддържа високо качество на продукта и по този начин да предлага висока стойност за клиентите.


Производствения и логистичния център заема обща площ от 10 000 м2. Производствените сгради на Дружеството притежават модерно оборудване и цялата необходима подкрепяща инфраструктура, което позволява допълнително разширяване на капацитета с минимални инвестиции.


„Вътрешният” производствен процес, който се извършва в завода на ЕЛМАРК в Добрич се състои от строг цикъл на тестване на производството, който гарантира високо качество и надеждност на продуктите. Фабриката на ЕЛМАРК преминава ежегоден одит на производството от сертифициращата компания Intertek, управлението и системата за качествен контрол на произвежданите продукти са сертифицирани по ISO 9001: 2008, издаден от Bureau Veritas, ROHS сертификата на ЕЛМАРК гарантира липсата на вредни вещества за човека и околната среда. 


Аутсорсинга е неразделна част от стратегическия подход на ЕЛМАРК към производството. Дружеството успешно използва този модел, за да поддържа гъвкавост и контролира разходите. 


Дългогодишният опит на екипа от професионалисти на ЕЛМАРК поддържа необходимия контрол на производството и участва активно в разработването и успешното представяне на пълната гама професионално електротехническо оборудване за ниско напрежение и осветителни тела. Провеждат се обучения, изготвят се материали и тестове, с които осигуряваме професионална подготовка на екипите и навременно запознаване с новите технологии и продукти.