Качество и предимства

 

Качество

Високото качество и неговото постоянство при създаването на продуктовото портфолио на една отговорна компания е водещ фактор при реализиране на нейните бизнес амбиции в дългосрочен план. ЕЛМАРК разчита на следването на най-модерни стандарти по отношение на качествения контрол при производството на електротехническо оборудване за ниско напрежение, осветителна техника и инсталационни продукти.


Идустриални сертификати, застраховка и гаранции

Качеството на продуктите на Дружеството е гарантирано с индустриални сертификати, лицензи, гаранции на продукта и международна застраховка. ЕЛМАРК се радва на отлично ниво на потребителско удовлетворение, пряко следствие от употребата на продуктите на компанията.


•    Система за управление на качеството ISO 9001:2008, BUREAU VERITAS


•    CE маркировка съгласно директива 2006/95/EC Съоръжения за ниско напрежение 


•    Сертификати за ROHS (Ограничение за опасни вещества);


•    S маркировка, INTERTEK SEMKO AB


•    Тригодишна пълна гаранция за всички продукти на ELMARK.


•    Международна застраховка, която гарантира покритие на щети, които могат да се проявят в резултат на действие или бездействие, свързано с продуктите на Дружеството.

 

Благодарение на дългогодишният ни опит при производството на електротехнически компоненти и решения прилагаме постоянно подобряваща се комплексна технология за тестове, която има за цел постигане на изумително качество на продуктите ЕЛМАРК. Тестовете, които провеждаме спрямо нашите продукти покриват абсолютно всеки аспект по тяхната употреба и следват пикови стандарти за безопасност без еквивалент в тази част на Европа.

 

Едно от най-важните предимства за нас при поддържане на качеството на нашите решения е лоялността, която получаваме от нашите клиенти, които знаят, че могат да разчитат на нас, когато имат нужда от качествено, издръжливо и рентабилно решение, покриващо техните специфични потребности.

 

Следвайки стриктните процедури за качествен контрол, ЕЛМАРК се доказа и като ключов фактор на пазарите на електротехнически продукти в редица държави в Югоизточна и Централна Европа, Близък Изток.

 

ПРЕДИМСТВА

 

Силно пазарно присъствие и търговска марка

•    Установена търговска марка, която позволява идентичност и разграничаване на продукта 


•    Ключов играч на пазара със солидни позиции в България, Румъния, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Гърция;


•    Над 54% от продажбите са от чужди пазари, като се очаква дела на износа да продължава да нараства.


Доказан опит и качество на продуктите

•    Сертификати за качество и внедрена система за контрол на качеството ISO 9001;


•    Установени бизнес взаимоотношения с ключови играчи в цялата верига за добавена стойност за индустриално електрическо оборудване;


•    Високо специализирана и обучена работна сила.


Стратегически предимства и възможности

•    Фокус върху електрически продукти с ниско напрежение, обхващащи широк обхват от клиенти и стратегически важния сектор на Енергетиката;


•    Стратегическо географско позициониране


Предлагане на висока стойност на клиентите

•    Наблягане на качеството, видно от индустриалните лицензи, широките гаранции и застрахователните политики, в комбинация със силно конкурентни цени;


•    Система за навременна доставка и гъвкавост при обслужване на клиентите.


•    Софтуер ERP система за единно управление на бизнеса, която позволява по-добра координация сред функционалните отдели и увеличена ефикасност при упражняване на дейността


Завидни производствени мощности

•    Добре развита заводска инфраструктура с достатъчно капацитет за поемане на значителни увеличения в производството;


•    Оптимизирана производствена платформа и напълно функционираща система за цялостен контрол, която осигурява високо качество на продукцията.

 

Пълен асортимент

 •    Пълен асортимент от електротехнически и осветителни продукти, които дават цялостни решения за индустрията, сградното строителство, ремонт и обновяване.


Компетентно лидерство

•    Опитен и посветен управленски персонал със задълбочени познания за пазара и бизнес мрежата;


•    Членовете на основния управленски екип имат дългогодишен опит и доказан успех в работата заедно.