Пазари

ПРОМИШЛЕНОСТ

 

Използването на върхови постижения при производството на високотехнологични решения в областта на електротехническото оборудване за ниско напрежение и осветителната апаратура постоянно разкрива нови пазари пред ЕЛМАРК. Една от посоките, в която компанията увеличава своето присъствие са именно  индустриалните клиенти и B2B пазарът, където търсенето на рентабилни, качествени и издръжливи продукти е значително завишено. Научете повече

 


 

ПРОИЗВОДСТВО

 

Разнообразното оборудване, разработвано и създавано от ЕЛМАРК, сред което откриваме продукти като автоматични прекъсвачи и защити, електрически компоненти, релета, разпределителни табла, компоненти за електрически системи, ключове и контакти е една от основните причини фирмата да бъде предпочитан доставчик на апаратура в най-различни области на производството. Научете повече

 


 

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

Един от пазарите от съществено значение за ЕЛМАРК е ориентиран към здравеопазването. Използвайки по оптимален начин своя опит, компанията съумява да предложи уникални решения в тази насока и да постигне изключително високо ниво на удовлетвореност на потребителите. 

Научете повече

 

 

 


 

ОФИСИ И ИНСТИТУЦИИ

 

ЕЛМАРК предоставя редица продукти в областта на осветлението и електрическите системи, предназначени да отговорят на потребностите на различни обществени институции и организации. Сред клиентите на компанията се открояват редица образователни заведения, общини, държавни агенции, болници, ведомства и други организации с важно обществено значение. Научете повече

 

 


 

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

 

Една от областите, в които ЕЛМАРК бележи значителни успехи през последните няколко години е предлагането на електрическо оборудване и осветителни системи за търговски обекти. Сред потребителите, доверили се на компанията са хиляди магазини, супер и хипермаркети, които държат на използването на надеждна и ефективна електрическа и осветителна апаратура, за да гарантират комфорта и безопасността на клиентите си. Научете повече

 


 

ЗА ДОМА

 

Възползвайки се от своята широка продуктова гама, следваща най-висок клас международна стандартизация, ЕЛМАРК предлага и редица решения за дома и градината, които оставят у потребителите трайно впечатление за качество и надеждност. Последователната политика на компанията й помага постоянно да печели нови и да оправдава доверието старите си потребители, които търсят идеалното решение за своя дом. 

Научете повече

 


 

РАЗВЛЕКАТЕЛНА ИНДУСТРИЯ

 

Развлекателната индустрия е огромна част от бизнеса през 21 век. Инвестициите и приходите от тази сфера на икономиката са наистина огромни и предполагат сериозни и иновативни решения, които да отговорят на бизнес потребностите в дългосрочен план. ЕЛМАРК предоставя редица системи, които отговарят на тези търсения и лесно съчетават качество и сигурност, надеждност и рентабилност, ефективност и грижа за околната среда. Научете повече

 


 

ПОТРЕБИТЕЛИ

 

За крайните клиенти е важно да разполагат с надеждни и енергоспестяващи продукти, а решенията, които ще открият в продуктовата гама на фирмата са доказали, утвърждават и дори повишават своето качество през годините. Традициите и подходът при продажбите, ориентирани към крайните потребители гарантират на компанията доверие, както и разширяване на влиянието на дружеството на тези пазари. Научете повече

 

 


 

ВАШИЯ БИЗНЕС

 

ЕЛМАРК постоянно се стреми да привлича нови партньори, с които да си сътрудничи в дългосрочен план.Корпоративната политика на компанията е базирана на дълбока лоялност, честност, отговорност и етика в бизнеса. Отличните взаимоотношения между партньорите на фирмата гарантират бъдещи успехи, които да предложат дори по-добри перспективи за развитие. Научете повече