Logistika

 

 

Logističko planiranje je suštinski element rasta i uspjeha kompanije. Iz tog razloga ELMARK nastoji da unaprijedi svoj pristup i mogućnosti u ovoj oblasti i da dođe do svojih partnera i klijenata bez obzira gdje se nalaze širom svijeta.

 

Posebna pažnja posvećena logistici i njenoj efikasnosti zadobija povjerenje i poštovanje naših klijenata i partnera. Oni su vrlo svjesni toga da se mogu osloniti na nas da će dobiti proizvode koji im trebaju, u za njih kratkom i prihvatljivom roku.

 

Sjedište kompanije “ ELMARK Holding AD” je u Varni, Bugarska. Kompanija posjeduje modernu, pet spratova visoku poslovnu zgradu ukupne površine od 3500 kvadratnih metara koja sadrži menadžment ELMARKA i svoje odsjeke za međunarodnu trgovinu.

 

Glavnim proizvodnim kapacitetima upravlja “ELMARK Industries AD”, član Holding strukture, koji su strateški locirani u blizini grada Dobrič na površini od 10.000 kvadratnih metara. Članstvo Bugarske u Evropskoj uniji, odlična infrastruktura, višestruke transportne veze i buduće investicije u region pružaju velike mogućnosti i garantuju brzu isporuku našim predstavništvima u mnogim zemljama.

 

ELMARK poseduje EU licencu za međunarodni transport robe i vozni park kompanije ima svoje kamionske kompozicije koji služe kanale distribucije predstavništva kompanije na Balkanu i u Evropi i ostvaruju isporuku na odredište u roku od 3 dana.

 

Sa značajnim širenjem kompanije, ELMARK je izgradio moderan logistički centar. Lokacija na raskršću Evropa–Azija, u blizini pan–evropskog transportnog koridora 8, podržava prevazilaženje logističkih izazova sa kojima se susreće distributivni sistem kompanije. Skladišta održavaju zalihe svih proizvoda što čini lahkim da se brzo zadovolje potrebe naših brojnih kupaca. Konkurentska prednost je prijevoz robe u roku od 3-7 dana putem kopna do Turske, Iraka i 14 dana morem do Egipta.

 

Danas, ELMARK proizvodi mogu lako doprijeti do različitih tačaka na svijetu gdje ljudi i preduzeća trebaju profesionalnu električnu niskonaponsku opremu i opremu za rasvjetu kojoj u potpunosti mogu vjerovati.


 

Servisiranje svih podružnica sa modernim softverom.

Moderan ERP sistem za jedinstveno upravljanje poslovanjem uveden je u cijeloj strukturi kompanije omogućavajući bolju koordinaciju funkcionalnih odjeljenja i povećanu efikasnost aktivnosti. ELMARK nastoji da poveže sve faze proizvodnog ciklusa i da automatski dokumentuje izlaz različitih faza. Postoji izuzetna potreba za strukturom tog obima da bi se obezbjedilo da sve kompanije u Holdingu, bez obzira na njihovo osnivanje u različitim zemljama, rade sa jedinstvenim operacionim sistemom.

 

Bez jedinstvenog IT rješenja, jezička barijera izgleda nepremostivo i nadgledanje ljudi i aktivnosti bi bilo izuzetno teško. Funkcionalnost uvedenog ERP sistema se razvija na dnevnoj bazi kako bi se automatizirala korisnička podrška i kako bi se klijentima olakšao pristup  ELMARK proizvodima.